cena: 53 ucz. + 4 op.
 186
cena: 45 ucz. + 3 op.
 202

45. Kazimierz Dolny - Lublin - Zamość

Program wycieczki: