Tarnów

Ratusz.

 

Ratusz. Początkowo Tarnów - jak wiele innych nowo zakładanych miast - nie posiadał ratusza. Prawdopodobnie pierwszy, murowany, prostąkątny, podpiwniczony budynek zbudowano dopiero pod koniec XV wieku. Po rozbudowie w I poł. XVI wieku ratusz stał się prostąkatną budowlą, z wieżą posiadajacą zegar oraz zwieńczoną gankiem wspartym na kroksztynach.

 
 

Ratusz. Prawdopodobnie w latach 1558-1561 z fundacji hetmana Jana Amora Tarnowskiego ratusz został rozbudowany i wzbogacony o elementy renesansowe przez Jana Marię Mosca zw. Padovano. Dobudowano podpiwniczoną część zachodnią oraz ryzalit z klatką schodową od strony zachodniej. Całość budowli zostala zwieńczona wysoką nietynkowaną attyką z 28 blendami, oraz wklęsłym dachem, krytym gontem. Podwyższono wieżę do wysokości 28 metrów, z podwieszonym na kroksztynach gankiem, gdzie czuwała straż, która miała ostrzegać przed pożarem i nieprzyjacielem. Dach wieży pierwotnie zwieńczony był herbem Tarnowskich - Leliwa, a od 1846 roku na iglicy dachu ratusza umieszczono herb Pogoń, który należał do ostatnich właścicieli Tarnowa - książąt Sanguszków.

 

Ratusz. W IV ćw. XVI wieku przebudowana zostala klatka schodowa, której ryzalit wydłużono do obecnej formy oraz dobudowano przylegający do dolnej części elewacji wschodniej, parterowy budynek wagi miejskiej. Na piętrze od zachodu mieściła się Sala Radziecka, gdzie odbywały się posiedzenia rady miejskiej i urzędował sąd wójtowsko-ławniczy, zaś w drugim pomieszczeniu ulokowany był skarbiec, w którym przechowywano pieczęcie, księgi miejskie i przywileje. Największym na piętrze pomieszczeniem ratusza była Sala Pospólstwa, a po stronie wschodniej piętra mieściła się kancelaria pisarza miejskiego oraz kasa miejska. Na parterze znajdowała się tzw. wietnica, gdzie sprzedawano towary zastrzeżone tylko dla miasta oraz waga miejska, zbrojownia i mieszkanie dla instygatora - oskarżyciela publicznego.

 
 

Ratusz W wejściu głównym rozbudowanego ryzalitu zamontowano okazały manierystyczny portal z herbem Tarnowskich - Leliwa oraz napisem: DOMINUS CUSTODIAT INTROITUM ETEXITUM TUUM (Niech Pan strzeże wejścia i wyjścia twego). W czasie remontu ratusza w latach 1925-1929 oryginalny portal zastąpiono wierną kopią odkutą przez tarnowskiego kamieniarza Bronislawa Kulkę.

 

Ratusz W 2001 roku, w 440 rocznicę śmierci hetmana wielkiego koronnego Jana Amora Tarnowskiego, właściciela i opiekuna Tarnowa - Rada Miasta ufundowała pamiątkową tablicę, którą wmurowano w ścianę ratusza .

 

Ratusz. Podczas przebudowy i rozbudowy ratusza w poł. XVI wieku 28 blend fryzu arkadowego wypełniono dekoracjami sgraffitowymi przedstawiającymi członków rodu Leliwitów. Grzebień attyki zdobią liczne kamienne sterczyny i woluty oraz 14 maszkaronów, prawdopodobnie symbolizujących 14 starych i nowych członków rady miejskiej. Maszkarony te wykazują duże podobieństwo do maszkaronów krakowskich Sukiennic, których autorem był Santi Gucci.

 
 

 

Jeśli masz pytania napisz napisz trampbusko@gmail.com lub zadzwoń: tel kom. 501 672 290

Copyright © 2003-2020 by Agencja Turystyczna Tramp, Busko Zdrój. Wszelkie prawa zastrzeżone.