Tarnów

Bima.

 

Bima - ocalały fragment Synagogi Starej. Pierwsza drewniana synagoga wzniesiona została w Tarnowie ok. 1582 roku. Po jej spaleniu się wzniesiono około 1630 roku nową murowaną synagogę zbudowaną na planie kwadratu, o dziewięciopolowym sklepieniu, wspartym centralnym polem na bimie. Synagoga nakryta była wklęsłym dachem i zwieńczona wysoką attyką. Po uszkodzeniach spowodowanych częstymi pożarami miasta synagoga była wielokrotnie odbudowywana i rozbudowywana, m.in. w 1670 i I poł. XIX wieku. W wyniku tych zmian budynek synagogi wydłużono w kierunku zachodnim oraz dobudowano dwie przybudówki: od strony zachodniej i północnej.

 
 

Bima - ocalały fragment Synagogi Starej. Podczas kolejnej przebudowy w latach osiemdziesiątych XIX wieku nadbudowano od strony południowej szeroką, piętrową część frontową utrzymaną w stylu neoromańskim, w przyziemiu której usytuowano salę dla kobiet. Jednocześnie nad starszą częścią przebudowano dach i attykę. 8 XI 1939 r. Niemcy spalili tarnowską synagogę, a jej mury w późniejszym czasie zostały wysadzone w powietrze i rozebrane. Wszystkie elementy jej dawnego bogatego wystroju i wyposażenia uległy zniszczeniu bądź zostały rozgrabione.

 
<
 

Bima - ocalały fragment Synagogi Starej. Bima - czyli "trybuna" - jest jedyną pozostałością najstarszej tarnowskiej synagogi. Stanowiła jej centralną część - miejsce odprawiania obrzędów religijnych i czytania Tory. Zachowana obecnie jako trwała ruina - murowana, w formie baldachimu o 4 kolumnach, ze sklepieniem w kształcie manierystycznej kopuły, z resztkami wczesnobarokowej dekoracji stiukowej.

 

Bima - ocalały fragment Synagogi Starej. Zadaszenie i kompozycja otoczenia budowli wykonana została w 1987 r. przez krakowskie PKZ. W posadzce wewnątrz ogrodzenia umieszczono, ufundowaną przez Ronalda S. Laudera płytę upamiętniająca synagogę w jęz. hebrajskim, polskim i angielskim.

 

 

Jeśli masz pytania napisz napisz trampbusko@gmail.com lub zadzwoń: tel kom. 501 672 290

Copyright © 2003-2020 by Agencja Turystyczna Tramp, Busko Zdrój. Wszelkie prawa zastrzeżone.