Rytwiany - klasztor i kościół pokamedulski (Pustelnia Złotego Lasu)

galeria fotografii

Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu (Silva Aurea).
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - I brama.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - II brama z herbem kongregacji Camaldoli.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - III brama.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - trzy bramy, symbol trzech wtajemniczeń w życie eremickie.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - budynek furty klasztornej.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - figura św. Barbary, patronki dobrej śmierci.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - figura św. Agaty, chroniącej od ognia.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - portal.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - nawa główna.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - nawa główna.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - nawa główna.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - ołtarz główny z obrazem Zwiastowania (Venante da Subiaco).
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - sklepienie nawy głównej.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - sklepienie nawy głównej.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - sklepienie nawy głównej.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - sklepienie nawy głównej.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - sklepienie nawy głównej.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - nawa główna.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - nawa główna.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - chór zakonny - obraz przedstawiający Chrystusa u słupa.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - chór zakonny - sklepienie ze sceną Przemienienia Pańskiego i Zwycięstwa Archanioła Michała nad władzami piekła.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - chór zakonny - malowidła ścienne ze scenami śmierci człowieka sprawiedliwego i grzesznika.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - chór zakonny - stalle (II poł. XVII w.) z scenami meczeńskiej śmierci Pięciu Braci Polskich.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - chór zakonny - stalle (II poł. XVII w.) z scenami meczeńskiej śmierci Pięciu Braci Polskich.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - chór zakonny - stalle (II poł. XVII w.) z scenami meczeńskiej śmierci Pięciu Braci Polskich.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - zakrystia - sklepienie z bogatą sztukaterią.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - zakrystia - lawaterz.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - zakrystia - maska pośmiertna Anny Dziulanki, żony Stanisława Łukasza Opalińskiego.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - kaplica św. Krzyża, dawniej używana jako kapitularz.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - kaplica św. Krzyża - sklepienie z dekoracją stiukową i malowidłami Venanto da Subiaco.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - kaplica św. Krzyża - krypta grobowa Radziwiłłów.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - kaplica św. Krzyża - krypta grobowa Radziwiłłów.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - kaplica św. Romualda, założyciela zakonu kamedułów.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - kaplica św. Romualda - dekoracja stiukowa sklepienia, dzieło Jana Chrzciciela Falconiego; dekoracja malarska Karola de Prevot.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - kaplica św. Romualda - dekoracja stiukowa sklepienia, dzieło Jana Chrzciciela Falconiego; dekoracja malarska Karola de Prevot.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - kaplica św. Romualda - dekoracja stiukowa sklepienia, dzieło Jana Chrzciciela Falconiego; dekoracja malarska Karola de Prevot.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - kaplica św. Romualda - dekoracja stiukowa sklepienia, dzieło Jana Chrzciciela Falconiego; dekoracja malarska Karola de Prevot.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - kaplica św. Romualda - dekoracja stiukowa sklepienia, dzieło Jana Chrzciciela Falconiego; dekoracja malarska Karola de Prevot.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - kaplica św. Romualda - dekoracja stiukowa sklepienia, dzieło Jana Chrzciciela Falconiego; dekoracja malarska Karola de Prevot.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - kaplica św. Romualda - epitafium starosty nowokorczyńskiego Stanisława Łukasza Opalińskiego.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - kaplica św. Romualda - epitafium Stanisława Łukasza Opalińskiego - zwieńczenie z postaciami płaczek trzymających wieniec z portretem zmarłego.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - kaplica św. Romualda - epitafium Stanisława Łukasza Opalińskiego - wieniec z portretem zmarłego.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - kaplica św. Romualda - krypta grobowa z sarkofagiem Stanisława Łukasza Opalińskiego.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - kaplica św. Romualda - krypta grobowa z sarkofagiem Stanisława Łukasza Opalińskiego.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - kaplica p. w. Jana Chrzciciela.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - kaplica p. w. Jana Chrzciciela - sklepienie.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - kaplica p. w. Jana Chrzciciela - sklepienie.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - eremitorium z domkami pustelików (rekonstrukcja).
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - eremitorium z domkami pustelików (rekonstrukcja).
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - eremitorium z domkami pustelików (rekonstrukcja).
Ruiny gotyckiego zamku Wojciecha Jastrzębca, arcybiskupa gnieźnieńskiego (XV w.).
Ruiny gotyckiego zamku Wojciecha Jastrzębca, arcybiskupa gnieźnieńskiego (XV w.).
Dawny pałac Radziwiłłów - obecnie hotel.
Dawny pałac Radziwiłłów - obecnie hotel.
Dawny pałac Radziwiłłów - obecnie hotel.
Dawny pałac Radziwiłłów - obecnie hotel.
Dawny pałac Radziwiłłów - obecnie hotel - widok od strony parku.
Dawny pałac Radziwiłłów - obecnie hotel -  park.
Dawny pałac Radziwiłłów - obecnie hotel -  park.
Dawny pałac Radziwiłłów - obecnie hotel -  park.

Zobacz także:

Copyright © 2003-2007 by Agencja Turystyczna Tramp, Busko Zdrój. Wszelkie prawa zastrzeżone.