Kielce

stolica województwa świętokrzyskiego

 

Pałac Biskupów Krakowskich, wzniesiony w latach 1637-1644 przez Tomasza Poncino z inicjatywy biskupa Jakuba Zadzika.
Pałac biskupów krakowskich - obecnie siedziba Muzeum Narodowego.
Pałac biskupów krakowskich - loggia filarowa.
Pałac biskupów krakowskich - loggia filarowa - kamienny kartusz z herbam (Korab) bpa Zadzika.
Pałac biskupów krakowskich - loggia filarowa - kamienny kartusz z herbam Rzeczypospolitej (Orzeł ze Snopkiem Wazów).
Pałac biskupów krakowskich - loggia filarowa - kamienny kartusz z herbam kapituły krakowskiej (Aaron - Trzy Korony).
Pałac biskupów krakowskich - loggia filarowa - wielkie okno reprezentacyjnej sieni a nad nim sgraffitowy fryz z motywem groteski.
Pałac biskupów krakowskich - fasada.
Pałac biskupów krakowskich - skrzydło północne.
Katedra Wniebowzięcia NMP, wzniesiona w 1171 przez biskupa krakowskiego Gedeona, przebudowywana wielokrotnie w XVI, XVII i XIX wieku.
Katedra Wniebowzięcia NMP, wzniesiona w 1171 przez biskupa krakowskiego Gedeona, przebudowywana wielokrotnie w XVI, XVII i XIX wieku.
Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny .
Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny - nawa południowa .
Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny - fasada zachodnia .
Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny - widok od str, zachodniej .
Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny - wnętrze nawy głównej.
Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny - dzwonnica.
Grób Bartosza Głowackiego - bohatera spod Racławic.
Tablica ku czci Tadeusza Kościuszki.
Ulica Henryka Sienkiewicza.
Ulica Henryka Sienkiewicza.
Pałac biskupów kieleckich.
Budynek dawnego gimnazjum, w którym nauki pobierali m.in. Stefan Żeromski, Bolesław Prus, Adolf Dygasiński.
Budynek dawnego gimnazjum - obecnie siedziba Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego .
Dworek Laszczyków (modrzewiowy, z 1788 roku) - obecnie siedziba Muzeum Wsi Kieleckiej.
Rezerwat geologiczny Kadzielnia - amfiteatr.
Rezerwat geologiczny Kadzielnia - amfiteatr.
Rezerwat geologiczny Kadzielnia.
Rezerwat geologiczny Kadzielnia.
Rezerwat geologiczny Kadzielnia.
Rezerwat geologiczny Kadzielnia - ostaniec skalny, zwany Skałką Geologów.
Rezerwat geologiczny Kadzielnia - ostaniec skalny, zwany Skałką Geologów.
Rezerwat geologiczny Kadzielnia - ostaniec skalny, zwany Skałką Geologów.
Rezerwat geologiczny Kadzielnia - ostaniec skalny, zwany Skałką Geologów.
Rezerwat geologiczny Kadzielnia - ostaniec skalny, zwany Skałką Geologów - zjawiska krasowe.
Rezerwat geologiczny Kadzielnia - ostaniec skalny, zwany Skałką Geologów - zjawiska krasowe.
Rezerwat geologiczny Kadzielnia - ostaniec skalny, zwany Skałką Geologów.
Rezerwat geologiczny Kadzielnia - ostaniec skalny, zwany Skałką Geologów.
Rezerwat geologiczny Kadzielnia - ostaniec skalny, zwany Skałką Geologów.
Rezerwat geologiczny Kadzielnia.
Rezerwat geologiczny Kadzielnia.
Rezerwat geologiczny Kadzielnia - pomnik Bojowników o Narodowe i Społeczne Wyzwolenie.
Rezerwat geologiczny Kadzielnia - panorama miasta.
Rezerwat geologiczny Kadzielnia - widok na Karczówkę.

Copyright © 2003-2007 by Agencja Turystyczna Tramp, Busko Zdrój. Wszelkie prawa zastrzeżone.